Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferta szkoły

 • „Podnosimy jakość edukacji w Gminie Murów”

  Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą Nr 185/2019 z dnia 7.01.2019r. zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 9.1.2. Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020. Projekt Gminy Murów „Podnosimy jakość edukacji w Gminie Murów” uzyskał 85,14 % maksymalnej liczby punków a tym samym znalazł się na  miejscu projektów wybranych do dofinansowania.
  Data publikacji: 08-03-2019 11:51
 • Godziny zajęć lekcyjnych

  Data publikacji: 14-09-2014 21:47
Wersja XML