Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ewaluacja wewnętrzna

 • Skrócony raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2017/2018

  W roku szkolnym 2017/2018 zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej w składzie Katarzyna Chimiak (koordynator), Hanna Koczur, Maria Kryś przeprowadził badanie mające na celu sprawdzenie, czy w naszej szkole dbamy o prawidłowe relacje nauczyciel-uczeń. W zamieszczonym na tej stronie raporcie znajdują się informacje o wynikach tych badań, a także wnioski do dalszej pracy sformułowane na podstawie przeprowadzonych analiz.
  Data publikacji: 17-09-2018 21:04
 • Raport skrócony z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/2017

  W roku szkolnym 2016/2017 zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej w składzie Katarzyna Chimiak (koordynator), Róża Rimpler, Anna Grzesik, Ewa Knaś, Katarzyna Kuliczkowska, Joanna Chrzanowska, Kornelia Bursy przeprowadził badanie mające na celu skonstruowanie koncepcji pracy szkoły na kolejnych 5 lat oraz stworzenie programu wdrażania i upowszechniania tej koncepcji. W zamieszczonym na tej stronie raporcie znajdują się informacje o wynikach tych badań. 
  Data publikacji: 27-03-2017 00:05
 • Raport skrócony z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2015/2016

  W roku szkolnym 2015/2016 zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej w składzie Katarzyna Chimiak (koordynator), Joanna Chrzanowska, Ewa Knaś przeprowadził badanie mające na celu sprawdzenie, mające na celu sprawdzenie, czy szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.  W zamieszczonym na tej stronie raporcie znajdują się informacje o wynikach tych badań, a także wnioski do dalszej pracy sformułowane na podstawie przeprowadzonych analiz.
  Data publikacji: 26-03-2017 23:48
 • Raport skrócony z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2014/2015

  W roku szkolnym 2014/2015 zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej w składzie Katarzyna Chimiak (koordynator), Kornelia Bursy i Zenona Czwojdzińska przeprowadził badania, które miały na celu sprawdzenie czy i w jakim stopniu działania profilaktyczne szkoły zaspokajają potrzeby uczniów. W zamieszczonym na tej stronie raporcie znajdują się informacje o wynikach tych badań, a także wnioski do dalszej pracy sformułowane na podstawie przeprowadzonych analiz.
  Data publikacji: 26-03-2017 23:27
 • Raport skrócony z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014

  W roku szkolnym 2013/2014 zespół do spraw ewaluacji wewnętrzej w składzie Katarzyna Chimiak, Joanna Chrzanowska, Ewa Knaś przeprowadził badanie mające na celu ocenę warunków pracy świetlicy szkolnej. W zamieszczonym na tej stronie raporcie znajdują się informacje o wynikach tych badań, a także wnioski do dalszej pracy sformułowane na podstawie przeprowadzonych analiz.
  Data publikacji: 14-09-2014 20:43
Wersja XML